MAI Journal Editor

Ngāti Wai
Ngāti Hine
Ngāti Manu

Ko Māhuhu Ki Te Rangi te waka, Ko Whiti te tupuna, Ko Kapowai tana maunga, Titiro iho ana ki tana pā tū moana, ko Motukura, Ko Waikare te awa, Ko Turuki te marae, Ko Te Kapotai te hapū. Helen Moewaka Barnes is a Professor and Director of the Whariki Research Group, one of two teams comprising the SHORE and Whariki Research Centre, located with Massey University in Auckland.

Director
Te Rōpū Whāriki
Massey University