Journal Articles

Journal Issue: MAI Journal 2012: Volume 1 Issue 1
sort descending Author(s) DOI Journal Issue
TAKITORU: FROM PARALLEL TO PARTNERSHIP: A ritual of engagement based on Te Tiriti o Waitangi for implementing safe cultural prac Rawiri (David) Waretini Karena MAI Journal 2012: Volume 1 Issue 1
Journal Issue: MAI Journal 2021: Volume 10 Issue 1
sort descending Author(s) DOI Journal Issue
Tangi te Kawekaweā: Whānau engagement in Kaupapa Māori Early Years Provision-an exploratory qualitative study Erana Hond-Flavell, Reremoana Theodore, Gareth J. Treharne, Aroaro Tamati, Will Edwards, Richie Poulton, Ruakere Hond, Mihi Ratima 10.20507/MAIJournal.2021.10.1.1 MAI Journal 2021: Volume 10 Issue 1
Journal Issue: MAI Journal 2021: Volume 10 Issue 2
sort descending Author(s) DOI Journal Issue
Tapu and noa as negotiators of Māori gender roles in pre-colonial Aotearoa and today Kelly Mitchell, Vini Olsen-Reeder 10.20507/MAIJournal.2021.10.2.2 MAI Journal 2021: Volume 10 Issue 2
Journal Issue: MAI Journal 2019: volume 8, issue 1
sort descending Author(s) DOI Journal Issue
Tatala ‘a e Koloa ‘o e To’utangata Tonga: A way to disrupt and decolonise doctoral research David Fa‘avae 10.20507/MAIJournal.2019.8.1.1 MAI Journal 2019: volume 8, issue 1
Journal Issue: MAI Journal 2023 Volume 12 Issue 1: Te Koronga Special
sort descending Author(s) DOI Journal Issue
TE ĀHEINGA PŪ RERETAHI A foundational Māori perspective of the wairoro Benjamin Hanara, Anne-Marie Jackson, Hauiti Hakopa 10.20507/MAIJournal.2023.12.1.8 MAI Journal 2023 Volume 12 Issue 1: Te Koronga Special
Journal Issue: MAI Journal 2015: Volume 4 Issue 1
sort descending Author(s) DOI Journal Issue
Te ahi i te ao Māori: Māori use of fire: Traditional use of fire to inform current and future fire management in New Zealand Grace Aroha Stone, E. R. (Lisa) Langer MAI Journal 2015: Volume 4 Issue 1
Journal Issue: MAI Journal 2019: volume 8, issue 3
sort descending Author(s) DOI Journal Issue
Te ao Māori o te Wānanga Takiura – He ao wairua, he wairua tuku iho Tawhirimatea Williams, Kaa Williams, Kim Williams, and Sophie Tauwehe Tamati 10.20507/MAIJournal.2019.8.3.2 MAI Journal 2019: volume 8, issue 3
Journal Issue:
sort descending Author(s) DOI Journal Issue
Te ara o te moa: Patua te ngāngara e kai ana i ngā rākau taketake o Aotearoa Kiri Dell, Te Mihinga Komene, Natasha Tassell-Matamua, Pikihuia Pomare, Bridgette Masters-Awatere 10.20507/MAIJournal.2022.11.1.3
Journal Issue: MAI Journal 2020: Volume 9 Issue 2
sort descending Author(s) DOI Journal Issue
Te Hihiri: A process of coming to know Amber Nicholson 10.20507/MAIJournal.2019.9.2.4 MAI Journal 2020: Volume 9 Issue 2
Journal Issue: MAI Journal 2014: Volume 3 Issue 3
sort descending Author(s) DOI Journal Issue
Te Kete Whanaketanga―Rangatahi: A Model of Positive Development for Rangatahi Māori Hinekura Simmonds, Niki Harré and Sue Crengle MAI Journal 2014: Volume 3 Issue 3

Pages