Journal Articles

Journal Issue: MAI Journal 2019: volume 8, issue 2
Author(s) DOI Journal Issuesort descending
Maumahara Papahou: A mobile augmented reality memory treasure box based on Māori mnemonic aids Ivy Taia, Annika Hinze, Nic Vanderschantz and Te Taka Keegan 10.20507/MAIJournal.2019.8.2.2 MAI Journal 2019: volume 8, issue 2
Oh, you don’t look Māori: Socially assigned ethnicity Ashlea Gillon, Donna Cormack, Belinda Borell 10.20507/MAIJournal.2019.8.2.3 MAI Journal 2019: volume 8, issue 2
Te rangahau o te tuakiri Māori me ngā waiaro ā-pūtea - Background, theoretical orientation and first-wave response rates Carla Houkamau, Chris Sibley, Manuka Henare 10.20507/MAIJournal.2019.8.2.4 MAI Journal 2019: volume 8, issue 2
A Kaupapa Māori analysis of Tātaiako - Considering Māori education policy Maia Hetaraka 10.20507/MAIJournal.2019.8.2.5 MAI Journal 2019: volume 8, issue 2
Journal Issue: MAI Journal 2019: volume 8, issue 3
Author(s) DOI Journal Issuesort descending
Te orokohanga o Te Aho Matua Kimai Tocker 10.20507/MAIJournal.2019.8.3.1 MAI Journal 2019: volume 8, issue 3
Te ao Māori o te Wānanga Takiura – He ao wairua, he wairua tuku iho Tawhirimatea Williams, Kaa Williams, Kim Williams, and Sophie Tauwehe Tamati 10.20507/MAIJournal.2019.8.3.2 MAI Journal 2019: volume 8, issue 3
Hei mataaho – He tuhinga Kaupapa Māori Krystal Te Rina Warren & Kewa Cashell-Warren 10.20507/MAIJournal.2019.8.3.3 MAI Journal 2019: volume 8, issue 3
Te rangiwhāwhā o ngā atua Māori Dean Mahuta 10.20507/MAIJournal.2019.8.3.4 MAI Journal 2019: volume 8, issue 3
Ngā karakia tawhito ki Te Pūtake o te Riri Haturini McGarvey 10.20507/MAIJournal.2019.8.3.5 MAI Journal 2019: volume 8, issue 3
Journal Issue:
Author(s) DOI Journal Issuesort descending
Leadership through learning – Normalising Māori and Pacific leadership and learning success in a tertiary environment Abigail McClutchie 10.20507/MAIJournal.2020.9.1.7

Pages