Journal Articles

Journal Issue:
Author(s) DOI Journal Issuesort descending
Facilitators of, and Barriers to, whānau engagement in Kaupapa Māori early years provision: A retrospective survey ... Erana Hond-Flavell, Aroaro Tamati, Gareth J. Treharne, Reremoana Theodore, Jesse Kokaua, Will Edwards, Ruakere Hond, Richie Poulton, Mihi Ratima 10.20507/MAIJournal.2022.11.1.2
Book Review of Te Kai a te Rangatira: Leadership from the Māori world Emma Gattey 10.20507/MAIJournal.2022.11.1.8
Cultural Pride: Exploring Indigenous athlete culture and wellbeing Dion Enari, Sierra Keung 10.20507/MAIJournal.2022.11.1.7
Te ara o te moa: Patua te ngāngara e kai ana i ngā rākau taketake o Aotearoa Kiri Dell, Te Mihinga Komene, Natasha Tassell-Matamua, Pikihuia Pomare, Bridgette Masters-Awatere 10.20507/MAIJournal.2022.11.1.3
He reo tuku iho, he reo ora: Living language transmitted intergenerationally Te Reo Irirangi o Te Hiku o Te Ika 10.20507/MAIJournal.2022.11.1.4
’Education’s not going to get you pregnant’
RIGHTS-BASED APPROACHES TO IMPROVING FOOD AVAILABILITY FOR TAMARIKI MĀORI
Hapū Wānanga: A Kaupapa Māori childbirth education class for Māori and non-Māori māmā hapū and whānau Nikki M. Barrett, Lisette Burrows, Polly Atatoa-Carr, Linda T. Smith 10.20507/MAIJournal.2022.11.1.5
Moko Wahine: A framework for guiding and nurturing Māori women leaders Shonelle Wana 10.20507/MAIJournal.2022.11.1.6
FACILITATORS OF, AND BARRIERS TO, WHĀNAU ENGAGEMENT IN KAUPAPA MĀORI EARLY YEARS PROVISION: A retrospective survey at a Taranaki

Pages