Journal Articles

Journal Issue:
Author(s) DOI Journal Issuesort ascending
Growing the fleet–A Māori re-search-teina’s perspective on Māori and Pasifika re-search relationality Ashlea Gillon 10.20507/MAIJournal.2020.9.1.9
Book Review of Decolonizing Research: Indigenous Storywork as Methodology Reviewer - Ashlea Gillon 10.20507/MAIJournal.2020.9.1.10
He Vaka Moana (Full Issue) Guest Editors - Hinekura Smith and 'Ema Wolfgramm-Foliaki
He Vaka Moana – Navigating Māori and Pasifika student success through a collaborative research fellowship 'Ema Wolfgramm-Foliaki and Hinekura Smith 10.20507/MAIJournal.2020.9.1.2
Journal Issue: MAI Journal 2019: volume 8, issue 3
Author(s) DOI Journal Issuesort ascending
Te orokohanga o Te Aho Matua Kimai Tocker 10.20507/MAIJournal.2019.8.3.1 MAI Journal 2019: volume 8, issue 3
Te ao Māori o te Wānanga Takiura – He ao wairua, he wairua tuku iho Tawhirimatea Williams, Kaa Williams, Kim Williams, and Sophie Tauwehe Tamati 10.20507/MAIJournal.2019.8.3.2 MAI Journal 2019: volume 8, issue 3
Hei mataaho – He tuhinga Kaupapa Māori Krystal Te Rina Warren & Kewa Cashell-Warren 10.20507/MAIJournal.2019.8.3.3 MAI Journal 2019: volume 8, issue 3
Te rangiwhāwhā o ngā atua Māori Dean Mahuta 10.20507/MAIJournal.2019.8.3.4 MAI Journal 2019: volume 8, issue 3
Ngā karakia tawhito ki Te Pūtake o te Riri Haturini McGarvey 10.20507/MAIJournal.2019.8.3.5 MAI Journal 2019: volume 8, issue 3
Journal Issue: MAI Journal 2019: volume 8, issue 2
Author(s) DOI Journal Issuesort ascending
Maumahara Papahou: A mobile augmented reality memory treasure box based on Māori mnemonic aids Ivy Taia, Annika Hinze, Nic Vanderschantz and Te Taka Keegan 10.20507/MAIJournal.2019.8.2.2 MAI Journal 2019: volume 8, issue 2

Pages