Journal Articles

Journal Issue: MAI Journal 2019: volume 8, issue 1
sort descending Author(s) DOI Journal Issue
Tatala ‘a e Koloa ‘o e To’utangata Tonga: A way to disrupt and decolonise doctoral research David Fa‘avae 10.20507/MAIJournal.2019.8.1.1 MAI Journal 2019: volume 8, issue 1
Te kura mai i tawhiti research programme: A collaborative lifecourse approach to health, wellbeing and whānau development Mihi Ratima, Reremoana Theodore, Aroaro Tamati, Erana Hond-Flavell, Will Edwards, Hinerangi Korewha, Gareth J. Treharne, Ruakere Hond, David Craig, Richie Poulton 10.20507/MAIJournal.2019.8.1.5 MAI Journal 2019: volume 8, issue 1
Journal Issue: MAI Journal 2015: Volume 4 Issue 1
sort descending Author(s) DOI Journal Issue
Te ahi i te ao Māori: Māori use of fire: Traditional use of fire to inform current and future fire management in New Zealand Grace Aroha Stone, E. R. (Lisa) Langer MAI Journal 2015: Volume 4 Issue 1
Journal Issue: MAI Journal 2019: volume 8, issue 3
sort descending Author(s) DOI Journal Issue
Te ao Māori o te Wānanga Takiura – He ao wairua, he wairua tuku iho Tawhirimatea Williams, Kaa Williams, Kim Williams, and Sophie Tauwehe Tamati 10.20507/MAIJournal.2019.8.3.2 MAI Journal 2019: volume 8, issue 3
Te orokohanga o Te Aho Matua Kimai Tocker 10.20507/MAIJournal.2019.8.3.1 MAI Journal 2019: volume 8, issue 3
Journal Issue:
sort descending Author(s) DOI Journal Issue
Te ara o te moa: Patua te ngāngara e kai ana i ngā rākau taketake o Aotearoa Kiri Dell, Te Mihinga Komene, Natasha Tassell-Matamua, Pikihuia Pomare, Bridgette Masters-Awatere 10.20507/MAIJournal.2022.11.1.3
Journal Issue: MAI Journal 2020: Volume 9 Issue 2
sort descending Author(s) DOI Journal Issue
Te Hihiri: A process of coming to know Amber Nicholson 10.20507/MAIJournal.2019.9.2.4 MAI Journal 2020: Volume 9 Issue 2
Journal Issue: MAI Journal 2014: Volume 3 Issue 3
sort descending Author(s) DOI Journal Issue
Te Kete Whanaketanga―Rangatahi: A Model of Positive Development for Rangatahi Māori Hinekura Simmonds, Niki Harré and Sue Crengle MAI Journal 2014: Volume 3 Issue 3
Journal Issue: MAI Journal 2014: Volume 3 Issue 1
sort descending Author(s) DOI Journal Issue
TE MAHARA, TE TOHENGA ME TE MAHI WHAKAUMU Mainstreaming e-Education in an indigenous tertiary context: Conscientisation, resistance and transformative e-Praxis Sheryl Lee Ferguson MAI Journal 2014: Volume 3 Issue 1
Journal Issue: MAI Journal 2017: Volume 6 Issue 3
sort descending Author(s) DOI Journal Issue
Te matarua o te hangarau Dean Mahuta, Rachael Ka'ai-Mahuta 10.20507/MAIJournal.2017.6.3.9 MAI Journal 2017: Volume 6 Issue 3

Pages