Journal Articles

Journal Issue:
sort descending Author(s) DOI Journal Issue
Moko Wahine: A framework for guiding and nurturing Māori women leaders Shonelle Wana 10.20507/MAIJournal.2022.11.1.6
Journal Issue: MAI Journal 2023 Volume 12 Issue 1: Te Koronga Special
sort descending Author(s) DOI Journal Issue
MUKUKAI: KAITIAKI O TE AO KAUHOE The influence of swimming on whānau engagement with the water Terina Raureti, Anne-Marie Jackson, Chelsea Cunningham 10.20507/MAIJournal.2023.12.1.6 MAI Journal 2023 Volume 12 Issue 1: Te Koronga Special
Journal Issue: MAI Journal 2015: Volume 4 Issue 1
sort descending Author(s) DOI Journal Issue
Navigating the currents of kaupapa Māori and Pan-Pacific research methodologies in Aotearoa New Zealand Sereana Naepi MAI Journal 2015: Volume 4 Issue 1
Ngā Ara Manukura: An international comparison of indigenous peoples' experiences of entering tertiary education Ani Cumming-Ruwhiu MAI Journal 2015: Volume 4 Issue 1
Journal Issue: MAI Journal 2020: Volume 9 Issue 4 - Covid-19 Issue
sort descending Author(s) DOI Journal Issue
New Normal - Same inequities or engaged Te Tiriti partnership? Tahu Kukutai, Tracey McIntosh, Helen Moewaka Barnes, Tim McCreanor 10.20507/MAIJournal.2020.9.4.3 MAI Journal 2020: Volume 9 Issue 4 - Covid-19 Issue
Journal Issue: MAI Journal 2019: volume 8, issue 3
sort descending Author(s) DOI Journal Issue
Ngā karakia tawhito ki Te Pūtake o te Riri Haturini McGarvey 10.20507/MAIJournal.2019.8.3.5 MAI Journal 2019: volume 8, issue 3
Journal Issue: MAI Journal 2021: Volume 10 Issue 2
sort descending Author(s) DOI Journal Issue
Ngā kare ā-roto o ngā Kaipupuri Whenua Kiri M. Dell, Hinetu N. Dell MNZM 10.20507/MAIJournal.2021.10.2.4 MAI Journal 2021: Volume 10 Issue 2
Ngā taonga mōhiotanga. Voices of kaumātua and early childhood education leaders Lesley Kay Rameka, Brenda Eva Soutar & Vanessa Anne Paki 10.20507/MAIJournal.2021.10.2.9 MAI Journal 2021: Volume 10 Issue 2
Journal Issue: MAI Journal 2017: Volume 6 Issue 3
sort descending Author(s) DOI Journal Issue
Ngā piki me ngā heke Te reo Māori ki ngā hinonga kāwanatanga Gianna Leoni 10.20507/MAIJournal.2017.6.3.5 MAI Journal 2017: Volume 6 Issue 3
Journal Issue: MAI Journal 2013: Volume 2 Issue 2
sort descending Author(s) DOI Journal Issue
Ngā pou wāhine: A framework of empowerment for Māori women and gambling misuse Laurie Morrison, Denise Wilson MAI Journal 2013: Volume 2 Issue 2

Pages