I tēnei tau 2017 kua tukua mai e Ngā Pae o Te Māramatanga, he taumata o MAI Pitopito Kōrero (Journal) kia whakaaratia mai e ngā kaituhi reo a tātau pukenga rangahau tuhituhi ki roto i tō tātau reo rangatira.  He taumata hohonu, ātaahua tēnei te kounga o te reo-rangahau haepapa matatau.  Ko te kōmata taketake mo āu nei kaupapa reo-rangahau kia tuhia mai ki roto i te reo.  Ō whakaaro, tikanga, tūmanako, nawe, hītōria, kōrero tuku iho, kaupapa rangahau mātauranga taketake, mātauranga hou rānei. Ka āhei koe o te reo-rangahau kia whai whakaaro ki ngā momo kete wānanga o te whakatakoto ki roto i te reo.  Ē takoto ai i a tātau ngā kaituhi reo he ōranga, tūhonotanga whakaara i te mātauranga o te whānau, hapū me te iwi hai tirotiro whānui, whakamua.  Kai konei, kai roto i tāu tuhituhi ka tipu tahi mai te huhua o te whakaaro o tō tātau reo-rangahau matatau e pā kaha nei ki o tātau wawata kia hira te kounga o te reo mo a tātau mahi tuhituhi, rangahau, akoranga whakangungu.  Ko āu nei tuhituhi kia hiwā atu i te (5 mano kupu, mutu iho i te 7 mano kupu).

 

Kaiētita Matua  

 

Ko ngā Kaietita Matua mo tēnei taumata o MAI Pitopito Kōrero ki roto i te reo 2017 ko Ahorangi Taiarahia Black, me Dr Agnes McFarland o Te Whare Wānanga o Awanuiārangi ki Te Mānuka Tūtahi.  Ko Kiri West-McGruer te Kaiwhakahaere o MAI Pitopito Kōrero Ngā Pae o Te Māramatanga.  

Submission and Deadline Details 

 

To submit a paper, please visit our submission portal. For consideration for MAI Pitopito Kōrero 2017, articles should reach us no later than the 1st September 2017. We recommend early submission. For further details, please contact us at editors@journal.mai.ac.nz