I tēnei tau 2019 kua tukua mai e Ngā Pae o te Māramatanga, he taumata o MAI Pitopito Kōrero (MAI Journal) kia whakaaratia mai e ngā kaituhi reo a rātou pūkenga rangahau tuhituhi ki roto i tō tātou reo rangatira. He taumata hohonu, ātaahua tēnei kia whakaaratia te kounga o te reo rangahau haepapa matatau. Ko te kōmata taketake mō āu nei kaupapa rangahau kia tuhia mai ki roto i te reo. Ko ō whakaaro, tikanga, tūmanako, nawe, hītoria, korero tuku iho, kaupapa rangahau mātauranga taketake, mātauranga hou rānei, whakawhiti kōrero pono tuhia mai. Ka āhei te kaituhi kia whai whakaaro ki ngā momo kete wānanga o te whakatakoto ki roto i te reo ē pūmau ana ki tō whāinga rangahau. E takoto ai i a koutou, tātau ngā kaituhi reo he oranga, tūhonotanga whakaara i te mātauranga o te whānau, hapū me te iwi hai wānanga whānui, whakamua. Kai kōnei, kai roto i tāu tuhituhi ka tipu tahi mai te huhua o te whakaaro o ā tātau hanga reo rangahau matatau e pā kaha nei ki o tātou wawata kia hira te kounga o te reo mō ā tātau mahi tuhituhi, rangahau, akoranga whakangungu. Ko āu nei tuhituhi kia hipa atu i te 5 mano kupu, mutu iho i te 7 mano kupu.

Kaitātari Matua

Ko ngā kaitātari matua mō tēnei taumata o MAI Pitopito Kōrero ki roto i te reo 2019 ko Ahorangi Taiarahia Black me Dr Agnes McFarland o Te Whare Wānanga o Awanuiārangi ki Te Mānuka Tūtahi. Ko Carel Smith te kaiwhakahaere o MAI Pitopito Kōrero, Ngā Pae o te Māramatanga.

Submission and Deadline Details

To submit a paper, please visit our submission portal. For consideration for MAI Pitopito Kōrero 2019, articles should reach us no later than 1st May 2019. We recommend early submission. For further details, please contact us at editors@journal.mai.ac.nz

SUBMIT A PAPER